Grøn Beton II

Grøn Beton II

Beton benyttes i store mængder og er nok verdens vigtigste konstruktionsmateriale. I Danmark alene bruges 8 mio. tons beton hvert år, hvilket svarer til 3,5 gange Storebæltsbroen. Beton er et miljøvenligt materiale. Dog er der gode grunde til at arbejde med at gøre beton endnu mere "grønt". Dette var grunden til at række virksomheder samledes i Center for Grøn Beton (Centre for Resource Saving Concrete Structures) tilbage i 1998. Der bliver nu bygget ovenpå dette arbejde i innovationskonsortiet "Grøn Omstilling af Cement- og Betonproduktion", som er et forsknings- og udviklingsprojekt med et totalbudget på 29.000.000 DKK. Projektet, der i folkemunde kaldes Grøn Beton II,  støttes af InnovationsFonden og løber over fire år med start i 2014.

Kontakt

For yderligere information kontakt venligst

Læs mere >

Organisation

Se projektets organisationsstruktur

Læs mere >

Møder

Info om mødedatoer

Læs mere >