Grøn Beton II

Grøn Beton II

Beton benyttes i store mængder og er nok verdens vigtigste konstruktionsmateriale. I Danmark alene bruges 8 mio. tons beton hvert år, hvilket svarer til 3,5 gange Storebæltsbroen. Beton er et miljøvenligt materiale. Dog er der gode grunde til at arbejde med at gøre beton endnu mere "grønt". Dette var grunden til at række virksomheder samledes i Center for Grøn Beton (Centre for Resource Saving Concrete Structures) tilbage i 1998. Innovationskonsortiet "Grøn Omstilling af Cement- og Betonproduktion", som var et 4-årigt forsknings- og udviklingsprojekt med et totalbudget på 29.000.000 DKK byggede videre på projektet fra 1998. Projektet, der i folkemunde kaldes Grøn Beton II, blev støttet af InnovationsFonden og blev udført i perioden marts 2014 til februar 2019.

Kontakt

For yderligere information kontakt venligst

Læs mere >

Organisation

Se projektets organisationsstruktur

Læs mere >